Otcovská poporodní péče a její výše

Když se narodí miminko, je to vždy velká sláva. Ale bohužel občas i trochu starostí. Stát tedy rodinám chce i pomoct po finanční stránce a nabízí jim novou možnost peněžité dávky. Většinou první dny života svého dítěte tatínkové řešili dovolenou. Nyní stát pro ně připravil možnost peněžité dávky, kdy budou moci být s miminkem doma a ještě za to dostanou peníze. Nárok na takovou dávku mají tatínkové, kteří nejen pečují o narozené miminko, ale také jsou samozřejmě zapsáni v rodném listě dítěte.
botičky miminka.jpg
O dávku mohou zažádat nejen pokrevní tatínkové, ale i ty adoptivní anebo pěstouni a to dle podle určitých pravidel. Samozřejmě vše musí být podloženo rozhodnutím soudu. Určitě se ptáte, jak je to s čerpáním této dávky. Lze čerpat do šesti týdnů věku dítěte. Na druhou stranu si o dávku nemohou zažádat tatínkové ve výkonu trestu. Je totiž logické, že když jsou ve vězení, nestarají se o dítě.
 spící novorozeně.jpg

Týden otcovské dovolené

 
Pokud chcete využít této otcovské dovolené je potřeba být zaměstnán. Není zde určena předchozí doba trvání účast na pojištění. O něco složitější to mají tatínkové, kteří podnikají. Zde je totiž účast na nemocenském pojištění dobrovolná. Aby tedy mohli také využít této dávky je potřeba, aby účast na nemocenském pojištění trvala v době žádosti 3 měsíců. Podmínkou také je, že nesmí po nástupu na otcovskou dovolenou ji hned ukončit. Velkou výhodou pro tatínky je, že termín nástupu na otcovskou dovolenou si určují sami a to do věku šesti týdnů dítěte. Stát ji vyplácí i zpětně a trvá 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. I když se Vám narodí třeba dvojčata, stále se počítá 7 dní včetně víkendů a svátků a otcovská dovolená se nenásobí.
 spánek s miminkem.jpg

Výpočet dávky

 
Dávka se vypočítává stejně jako nemocenská. A to z denního vyměřovacího základu. Platba Vám bude poukázána buď bezhotovostně na účet anebo pomocí složenky.
 

Co si vzít na úřad?

 
Pokud si chcete o dávku zažádat je potřeba k tomu tiskopis, který Vám rády dají úřednice anebo ho naleznete na webových stránkách ČSSZ. Na těchto stránkách také najdete i základní informace týkající se této dávky. Výjimka se týká, pokud se dítě narodí v zahraničí. Zde je potřeba také doložit doklad, který prokazuje otcovství.