Důstojná mzda těsně pod hranicí třiceti tisíc

Lidé, kteří se zabývají důstojnou mzdou u nás zjistili, že v České republice se dá dobře žít, pakliže vaše mzda bude něco málo pod hranicí třiceti tisíc. To tvrdí odborníci z neziskových organizací, výzkumných i vládních institucí, ale i odboráři.
počítání s kalkulačkou
Samozřejmě se nemyslí mzda, která zajistí to, že člověk bude mít co jíst, ale také zajistí to, aby bez většího stresu dokázal snadno pokrýt standardní náklady na provoz domácnosti a nemusel se stydět za to, že si nemůže dovolit zaplatit dětem výlety, lyžařské výcviky a další podobné záležitosti.
Takovou mzdu, tedy něco málo pod třicet tisíc korun českých v Česku pobírá přibližně polovina lidí, kteří pracují. Podle ministerstva práce činí mediánová mzda 30 754 korun. Což ale znamená, že toto je číslo, kdy jedna polovina pracujících bere méně než tuto mzdu a druhá polovina tedy více. Znamenalo by to, že tedy polovina Čechů v podstatě nežije důstojný život.
Na výzkumu dle sdělení se stále pracuje a přesné výsledky tedy budou mít odborníci až v druhé polovině roku a na podzim by měli ukázat zcela přesná čísla.
české peníze
Důstojný život
Odborníci ve výzkumu vycházeli především ze Statistik rodinných účtu, které vyplňují vybrané domácnosti pro Český statistický úřad. Je to tedy souhrn, ve kterém rodiny uvádí přehled výdajů na bydlení, potraviny, oblečení, obuv, dopravu a další potřeby. U většiny dotazovaných pak náklady na bydlení vytváří největší položku ve výdajích. Aby jedinec mohl vést dobrý život, měl by mít možnost zaplatit nájem a splácet hypotéku.
Vzhledem k tomu, že například v Praze jsou výrazně vyšší náklady na bydlení, vychází ze všech výpočtů pak, že člověk žijící v Praze potřebuje ještě o tři tisíce vyšší mzdu pro kvalitní život než ti, co pracují v jiných městech v České republice.
Samozřejmě žít důstojný život neznamená možnost zaplatit všechny potřebné náklady, ale také jistou řádku věcí navíc. Například právě zaplacení lyžařských výcviků a táborů pro děti, kroužky, doučování, jazykové kurzy, pořízení dárku či návštěvu kina.
Pro člověka, který má dostatečnou mzdu by neměl být problém si zaplatit členství v nějakém zájmovém spolku.