I na internetu platí pravidla slušného chování


Internet nám dává prostor pro anonymitu. Často vystupujeme pod různými přezdívkami a nicky. Maximálně je tam pouze naše fotka a jméno. Proto se v prostředí internetu chováme naprosto jinak než v reálném životě. Ovšem i internet je prostor, kde by se měli dodržovat pravidla slušného chování. Ostatně patří to mezi pravidla daných internetových komunit.

eshop v tabletu


Buďte ohleduplní a slušní – nezapomínejte, že komunikujete s člověkem a proto se k němu chovejte slušně, neurážejte a neponižujte. Pište tak, jakoby jste mluvili s člověkem z očí do očí. Nepoužívejte vulgární výrazy. Neztrapňujte. Také si uvědomte, že jsou lidé, kteří mají problémy s pravopisem, aniž by to mělo vliv na jejich inteligenci. Není to důvod, abyste začali dotyčného shazovat nebo mentorovat.
kulatý graf


·         Vyhýbejte se provokacím – platí to oboustranně. Nesnažte se rozpoutat zuřivou diskuzi a nenechte se do ní ani vtáhnout. Víte, jak to chodí na internetových diskuzích. Vždy se najde nějaký chronický prudič, kterému nejde o objektivní diskuzi nebo konflikt. Nedovolte mu to a už vůbec nebuďte Vy tím provokatérem.


·         Dodržujte konkrétní „netiqueettu“ neboli netiketu – každé fórum a každá internetová komunita má svoje vlastní pravidla. Někde je povoleno oslovování jménem, musíte se držet tématu skupiny. Při vstupu do uzavřené komunity byste si měli přečíst pravidla.


·         Respektujte právo na soukromí druhých – dávejte pozor, co píšete, na nikoho netlačte, nevyptávejte se na citlivé záležitosti, pokud protistrana sama nezačne důvěrný rozhovor.


·         Dbejte na kulturu projevu – pokud píšete dopis na úřad, obvykle si ho napíšete nanečisto, abyste minimalizovali chyby. Na internetu naopak lidé prezentují to nejhorší, co je schopna čeština vyprodukovat. Pokud máte problémy s dysgrafií, naučte se používat opravu pravopisu.


·         Pokud vystupujete jako zastupitel firmy nebo organizace. Pravidla slušného chování na internetu pak platí dvojnásob.