Jak děti připravit na přijímací zkoušky

7.1.2020 by Tagged with:
Posted in:

Přijímací zkoušky na střední školy jsou první velkou zkouškou pro děti, které budou brzy dokončovat základní školu. Základní škola je sice zakončena bez zkoušek a poslední známky nejsou v podstatě ani moc důležité, na jejím konci však děti čeká stres s přijímacími zkouškami na další školy. Talentové zkoušky na umělecké školy už jsou ukončeny a nyní jsou na řadě teoretické zkoušky. Jak dětem pomoci připravit se na tuto životní zkoušku? A jak postupovat pokud se dítě na školu nedostane?

čínská třída

1.      Staré testy

Spousta škol má k dispozici na internetu testy z předchozích let, které si můžete zapůjčit nebo volně stáhnout z internetu. Tyto testy mohou dětem pomoci aspoň rámcově, aby věděly, co mají přibližně čekat. Testy totiž bývají hodně podobné, minimálně strukturou. Navíc pokud děti test zvládnou, pak je navíc povzbudí úspěch a budou si více věřit. S dětmi si můžete test projít a vysledovat, v jakých oblastech mají největší mezery a na to se zaměřit.
čtení chlapce

2.      Doučování

Další variantou jak se připravit na přijímací zkoušky je doučování zaměřené přímo na zvládnutí zkoušek. Doučování nabízí i některé základní školy v odpoledních hodinách pro všechny deváťáky, kteří mají o tohle doučování zájem. Můžete také domluvit doučování soukromé, které nabízí někteří studenti vysokých škol a soukromí učitelé.
učebnice matematiky

3.      Netlačte na pilu

Jistě, chápu, že jste taky ve stresu a chcete, aby se děti dostaly na co nejlepší školu, ale uvědomte si, že čím více na ně budete tlačit, tím více budou ve stresu a tím horší pro ně bude případný neúspěch. Ano motivace je důležitá ale nesmí se to přehánět. Mějte záložní variantu, kdyby náhodou první možnost nevyšla. Netlačte dítě na gymnázium, pokud o něj nemá zájem a chce raději na střední odbornou školu, která jej zajímá. Pokud nevyjdou testy na první školu, pak musíte pátrat po tom, jaké školy vypsaly druhé kolo přijímacího řízení. Na dítě neřvěte, jedná se především o jeho budoucnost a ne o vaši!